Chổi quét bụi 2 đầu loại trừ tĩnh điện ELECOM KBR-013AS

199.000