Chổi quét bụi loại trừ tĩnh điện ELECOM KBR-012AS

179.000