Chổi quét bụi 2 đầu loại trừ tĩnh điện ELECOM KBR-014AS

179.000